LIVECONCERT ĐỨC HUY & ANH KHOA

Sol Vàng Đức Huy & Anh Khoa sẽ diễn ra vào 19h45 ngày 14/02/2015 tại Nhà hát Hoà Bình với các khách mời: ca sĩ Hồng Hạnh và ca sĩ Phương Thanh.

Xem ngay

Tất cả các sản phẩm

LIVECONCERT ĐỨC HUY & ANH KHOA

900.000 đ [-30%] 630.000 đ

700.000 đ [-30%] 490.000 đ

500.000 đ [-30%] 350.000 đ

300.000 đ [-30%] 210.000 đ

LIVECONCERT ĐỨC HUY & ANH KHOA

Sol Vàng Đức Huy & Anh Khoa sẽ diễn ra vào 19h45 ngày 14/02/2015 tại Nhà hát Hoà Bình với các khách mời: ca sĩ Hồng Hạnh và ca sĩ Phương Thanh.