SOL VÀNG - LIVESHOW ELVIS PHƯƠNG KỈ NIỆM 54 NĂM CA HÁT

Liveshow Elvis Phương – kỷ niệm 54 năm ca hát,  liveshow không chỉ được Elvis Phương kể bằng âm nhạc mà còn bằng rất nhiều hình ảnh tư liệu...

Xem ngay

NGÔI NHÀ TUỔI THƠ 2

Chương trình tổng hợp các tiết mục ca múa, nhạc kịch, thời trang thiếu nhi… được dàn dựng theo chủ đề,… gắn liền với thực tế cuộc sống.

Xem ngay

TÌNH KHÚC BẤT HỦ

Giới thiệu những tình khúc của các nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn,  Ngô Thụy Miên… 

Xem ngay

À Ố Show

À Ố Show là một loại hình biểu diễn nghệ thuật độc đáo được thế giới gọi chung là [Kịch xiếc mới]. 

Xem ngay

Tất cả các sản phẩm

SOL VÀNG - LIVESHOW ELVIS PHƯƠNG KỈ NIỆM 54 NĂM CA HÁT

900.000 đ [-30%] 630.000 đ

700.000 đ [-30%] 490.000 đ

500.000 đ [-30%] 350.000 đ

300.000 đ [-30%] 210.000 đ

SOL VÀNG - LIVESHOW ELVIS PHƯƠNG KỈ NIỆM 54 NĂM CA HÁT

Liveshow Elvis Phương – kỷ niệm 54 năm ca hát,  liveshow không chỉ được Elvis Phương kể bằng âm nhạc mà còn bằng rất nhiều hình ảnh tư liệu...

NGÔI NHÀ TUỔI THƠ 2

120.000 đ [-50%] 60.000 đ

NGÔI NHÀ TUỔI THƠ 2

Chương trình tổng hợp các tiết mục ca múa, nhạc kịch, thời trang thiếu nhi… được dàn dựng theo chủ đề,… gắn liền với thực tế cuộc sống.

TÌNH KHÚC BẤT HỦ

600.000 đ [-40%] 360.000 đ

450.000 đ [-40%] 270.000 đ

350.000 đ [-40%] 210.000 đ

250.000 đ [-40%] 150.000 đ

150.000 đ [-40%] 90.000 đ

TÌNH KHÚC BẤT HỦ

Giới thiệu những tình khúc của các nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn,  Ngô Thụy Miên… 

À Ố Show

1.470.000 đ [-30%] 1.029.000 đ

1.050.000 đ [-30%] 735.000 đ

630.000 đ [-30%] 441.000 đ

À Ố Show

À Ố Show là một loại hình biểu diễn nghệ thuật độc đáo được thế giới gọi chung là [Kịch xiếc mới].